Kasko za telebane pri TRIGLAVU

15. maj 2007
5.306
0
36
62
Ljubljana
#2


Kar še ne veste, boste izvedeli sedaj. Do konca se boste prebili samo najbolj vztrajni.
Sledeč spodnjim navodilom, boste lahko vsaj približno izračunali kasko premijo za svojega 4, 2, več ali manj kolesnega ljubljenčka. Pri kasko zavarovanju vzamete za osnovo novonabavno vrednost vozila. (vrednost poiščite pri pooblaščenem prodajalcu vozil, na netu ali kje drugje, mislim, da ta naloga ne bo pretežka, če pa modela ne delajo več, pa najbolj približnega ali pa vzemite zadnjo prodajno ceno v Sloveniji)

Vsa oprema, ki jo avto ima, vpliva na izračun novonabavne vrednosti vozila in njegove premije.

ZELO POMEMBNO, KO BOSTE NA ZAVAROVALNICI SKLEPALI KASKO ZAVAROVANJE

Zavarovalnica uporablja priročnik, v katerem so vse avtomobilske vrste, razdeljene na skoraj gole avte in potem, kot modulski način dodaja opremo, ki jo določen avto ima. (zakaj bi nekdo plačal enako, če kupi avto za drug trg in nima take opreme)
in tako dobijo končno vrednost, ki jo uporabijo za izračun premije.

(Če ob vprašanju ali ima avto ABS ( pri njih) odgovorite z ne, za ta dodatek ne plačate premije, ob škodi vam ga pa tudi ne izplačajo. Izpišejo vam pa poseben dodatek k polici, kjer je vsa oprema besedno navedena in dodatek podpišete)

TOREJ POGLEJTE, ČE JE NA DODATKU KAJ PREVEČ ALI PREMALO, da ne bo potem glava bolela. Premijo zmanjšajte za popust, ki ga lahko prenesete iz obveznega zavarovanja, če imate tam kaj več bonusa.

Če ste pri AO zavarovanju v premijskem razredu:

4 vam priznajo bonus na kasku v višini 40% (PR6)

5 vam priznajo bonus na kasku v višini 30% (PR8)

6 vam priznajo bonus na kasku v višini 20% (PR10)

7 vam priznajo bonus na kasku v višini 20% (PR10)

8 vam priznajo bonus na kasku v višini 10% (PR12)

9 vam priznajo bonus na kasku v višini 10% (PR12)

če imate večji PR, vam ne priznajo nič.


SPLOŠNI KASKO

Se po novem deli na sklope: I., II., III., IV.
Splošno zavarovanje avtomobilskega kaska krije materialno škodo, ki nastane na vozilu zaradi:

I. sklop v prometu in mirovanju - krije
prometno nesrečo trčenje vozila
prevrnitev vozila
zdrs vozila
padec vozila
udarec ali padec kakega predmeta, snega ter ledenih sveč ali ledenih tvorb

II. ob naravnih in elementarnih nesrečah
požar
potres
direktni udar strele
nenadnega zunanjega toplotnega in/ali kemično delovanja eksplozijo vihar
točo snežni ali zemljski plaz
poplavo, hudourniško ali visoko vodo


III. zaradi dejanj tretjih oseb
nasilno ali objestno dejanje tretjih oseb
manifestacije in demonstracije

IV. zaradi posebnih dogodkov
padca zračnega plovila,
pomoč poškodovanim osebam oz.preprečevanje večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili)

Zavarovanje splošnega kaska se lahko sklene za vse sklope nevarnosti istočasno ali samo za določene kombinacije sklopov nevarnosti.

A
Zavarovanje kaska lahko sklenete s poljubno odbitno franšizo, kar pomeni, da morate toliko in toliko evrov (če je 1%tna, potem 1% od novonabavne vrednosti vozila) plačati takrat, ko uveljavljate škodo iz kaska 1% pomeni, da boste ob škodi SAMI plačali 1% od NOVE vrednosti avtomobila v trgovini. In če je avto 8.500 e plačate sami 85 e. Pri 2% 170 e, pri 4% 340 e, pri 8% 680 e, pri 16% pa 1.360 e. (velja samo za ta primer, manjša kot je vrednost novega vozila, manjša je franšiza in obratno.)

Franšize so lahko 1, 2, 4, 8, 16% in od njih zavisi tudi premija.

Svojo premijo si IZRAČUNAJTE SAMI
Ne pozabite odračunati bonusa iz obveznega zavarovanja, če ste do njega upravičeni.

Kasko zavarovanja z 1% odbitno franšizo, brez bonusa, bi izgledalo tako nekako: npr. NOVA vrednost vozila V TRGOVINI (npr. 8.500 evrov): Renault R4 (čeprav je vaša Katra že 3 leta stara) 8.500 evrov x stopnja franšize (2,44 %......) izberete franšizo (samo eno)

01% = 2,44% = 207,40 e,

02% = 2,21% =

04% = 1,84% =

08% = 1,36% =

16% = 0,99% =


B
NOVOST je sklenitev zavarovanja, kjer ste soudeleženi pri škodi v % od izračunane dajatve zavarovalnice.
To pomeni, da če imate nesrečo in poškodujete avto ter cenilec ugotovi, da bo vrednost popravila 850 e + 85 e zavarovalniških in ostalih stroškov (piše od izračuna dajatve zavarovalnice in ne od višine škode) ob npr. 15 % soudeležbi plačate 140 e sami, ostalo pa zavarovalnica. Soudeležbe so lahko:

05 % = 2,58 %
10 % = 2,45 %
15 % = 2,31 %
20 % = 2,18 %
25 % = 2,04 %

Izračun premije bi pa bil po enakem vzorcu, kot pri A-ju, novonabavno vrednost. npr. 8.500 pomnožite s faktorjem in dobite premijo. 8.500 x 2,58 % (za 5 % soudeležbo) = premija: 219,30 e letno.

Primer:
V bistvu pri tem zavarovanju malce špekulirate in mislim, da je namenjeno bolj dražjim vozilom. Npr. avto vreden 42.000 e, 5 % soudeležba (premija tam-tam, ni prevelike razlike, za 4.170 e vrednosti je razlika v premiji cca 5,84 e) dogodila se je škoda in dajatve zavarovalnice so bile v višini 2.086 e.


Sami bi plačali
Pri 1% franšizi (A), bi bilo to 417 e
pri 5 % soudeležbi (B) pa 104 e + razlika v premiji ob sklenitvi cca 58 e.


Bolj zoprno pa nastane, če bi bilo pri istem avtu za 16.691 škode a še ne bi bila totalka.
Pri 1 % franšizi še vedno 417 e,
pri 5 % soudeležbi pa 834 e + razlika v premiji ob sklenitvi cca 58 e.

Si boste pa sami prekalkulirali, kaj vam bolj "paše".

Dobljeni premiji ( A ali B) lahko odštejete še popust na starost vozila, če je vozilo starejše.

Če je vozilo staro 4 leta se prizna 10 % popust, od 6 let dalje pa 20 % popust na osnovno kasko premijo.

Če želite zavarovati svoje vozilo tudi proti kraji, potem po spodnjem ključu izračunate premijo in jo prištejte k že dobljeni (od kaska) (A ali B) K = kraja vozila ali njegovih SERIJSKIH sestavnih delov (dodatne vgraditve - lita platišča, širše gume, hi-fi, gsm inštalacijo, vlečno kljuko, spojlerje, sončne strehe, dodatne izpuhe, ipd JE POTREBNO ZAVAROVATI POSEBEJ) novonabavna vrednost vozila (kot pri kasku) 8.500 e x 0,57% = 48,45 e, tu se določil bonusa in malusa ne upoštevajo, odšteje se pa 20% popusta, če ima vozilo vgrajeno atestirano alarmno napravo, za kar potrebujete pri sklenitvi pisni izkaz (atest proizvajalca) Kombinacija krije ravno tako stroške zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali izgube avtomobilskih ključev.

DODATNO VGRAJENA OPREMA V AVTO

kot sem že zgoraj napisal, razna lita platišča (če so bila serijsko železna), širše gume, ipd...
vrednost vgrajene oprema pomnožite z 5,9% in dodajte k že dobljenim premijam.

417 e take opreme x 5,9% = 24,60 eDELNI KASKO

Delno kasko zavarovanje je koristno tudi v primeru uveljavljanja škode, ki jo sicer že krije splošni avtomobilski kasko, saj se v tem primeru ne upošteva odbitna franšiza, dogovorjena pri splošnem avtomobilskem kasku in hkrati ne izgubite že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega avtomobilskega kaska.

Premije za delne kombinacije se delijo glede na moč motorja, osnova so kW.


So štirje razredi,
do 44 kW
nad 44 do 80 kW
nad 80 do 130 kW
nad 130 kW

D krije škodo zaradi razbitih ali poškodovanih standardno vgrajenih stekel na vozilu (razen stekel svetlobnih teles in ogledal) ter škodo na vozilu, ki nastane z neposrednim dotikom divjadi ali domačih živali

E zavaruje le standardno vgrajena stekla na osebnih avtomobilih razen stekel svetlobnih teles in ogledal

H zavaruje škodo, nastalo na parkiranem ali ustavljenem osebnem ali kombiniranem vozilu z neposrednim dotikom z neznanim vozilom ter škode, ki nastanejo zaradi strešnih snežnih plazov in ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padajo s stavb;

J krije škodo, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja vgrajenih svetlobnih teles in ogledal na motornem vozilu. Škode iz naslova te kombinacije ni mogoče uveljavljati pri tatvini delov vozila ali celotnega vozila;

I krije stroške najema osebnega avtomobila za čas potrebnega popravila, ki ga določi zavarovalnica na podlagi tovarniških normativov, če je zavarovančev osebni avtomobil uničen, poškodovan ali je izginil zaradi ene od zavarovanih nevarnosti splošnega avtomobilskega kaska ali delnega avtomobilskega kaska po kombinaciji K;

Premije:

D
do 44 kW 33,54 e
nad 44 do 80 kW 53,91 e
nad 80 do 130 kW 62 e
nad 130 kW 71,30
( 20 % popusta v primeru, da je izbira izvajalca in način popravila stekla prepuščena zavarovalnici, vprašajo vas ob sklenitvi)

E
do 44 kW 23,31 e
nad 44 do 80 kW 37,69 e
nad 80 do 130 kW 43,30 e
nad 130 kW 49,84 e.
(30 % popusta v primeru, če je izbira izvajalca in način popravila prepuščena zavarovalnici, vprašajo vas ob sklenitvi)


H
do 44 kW 67,08 e
nad 44 do 80 kW 107,82 e
nad 80 do 130 kW 123,99 e
nad 130 kW 142,59 e.

J
do 44 kW 27,51 e
nad 44 do 80 kW 44,47 e
nad 80 do 130 kW 51,15 e
nad 130 kW 58,82 e

(na vse zgornje zavarovalne vrste ( D, E, H, J ) vam priznajo

- 10 % če imate sklenjeno obvezno (AO) zavarovanje pri njih

- 20 % če ste sklenili SPLOŠNI kasko (A ali B))

I

ne glede na kilowate je premija za vse skupine osebnih vozil: 36 e.
(40 % popusta, če je za isto vozilo sklenjeno pri njih tudi AO (obvezno zavarovanje
70 % popusta, če ste sklenili tudi SPLOŠNI kasko (A ali B) DODATNI POPUSTI
Pri SPLOŠNEM kasku je še kar nekaj popustov in če se v njih najdete, si jih odračunajte od premije.

10 % popust za zavarovanje osebnih vozil, opremljenih in namenjenih za vožnjo invalidov ali za prevoz invalidov

2% popusta pri zavarovanju osebnih vozil, ki jih STALNO uporablja LE EN voznik. Uporabnik mora biti naveden na polici.

4 % popusta (enako kot pri 2%) + če ima voznik dokazilo o uspešno opravljenem tečaju varne vožnje.

5 % popusta ob naslednjem podaljševanju splošnega kaska, če je prevoženih manj kot 10.000 km v zavarovalnem letu

5 % popust v primeru lastništva dveh ali več osebnih vozil skupnega gospodinjstva, kasko zavarovanih pri njih.


DODATNA DOPLAČILA
Enako, če boste čutili potrebo, kar povejte pri sklepanju.

100 % za vozila, ki se dajejo v najem (rent a car)

40 % za taxiste 30 % za prevoz nevarnih snovi

5 % doplačila za zavarovanje osebnih vozil, ki jih vozijo vozniki z manj kot 3 leti vozniških izkušenj


8 % za odkup posledic prve škode, za vozila, ki so razvrščena v PR 4 ali nižje.

20 % za podjetja, ki želijo odkupiti posledic izključitve zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc pri službenih vožnjah.


PREMIJSKI RAZREDI
Je 20 PR.
Najboljši je seveda PR 1, najslabši pa PR 20.

1 = 50 % popusta
2 = 50 % popusta
3 = 50 % popusta
4 = 50 % popusta

5 = 45 % popusta
6 = 40 % popusta
7 = 35 % popusta
8 = 30 % popusta
9 = 25 % popusta
10 = 20 % popusta
11 = 15 % popusta
12 = 10 % popusta
13 = 5 % popusta

14 polna premija, brez popusta

15 = 10 % malusa
16 = 20 % malusa
17 = 35 % malusa
18 = 50 % malusa
19 = 70 % malusa
20 = 100 % malusa

Bonus pomeni, da vsako leto, ko ni prijavljene škode napredujete za 1 PR navzdol (iz 11 v 10) ali za 5 %, za vsako škodo, ki jo prijavite pa vas razporedijo naslednje leto za 3 PR navzgor ( iz 11 v 14).

Tako, jeklenega ali PVC (Trabant) konjička ste si zavarovali, ne pozabite tudi na zavarovanje voznika in sopotnikov, asistence (če vam zmanjka goriva in tudi ob okvari vozila, ne samo nesreči) ter pravne zaščite, če vas bo ljuti mejni sosed spravil pod ključ zaradi povzročitve nesreče v tujini.

ASISTENCA Loči se na asistenco (30,45 e) in
asistenco plus. ( 39,59 e)
Slednja ima podvojeno kritje,

(40 % popusta, če je za isto vozilo sklenjeno pri njih tudi AO (obvezno zavarovanje
60 % popusta, če ste sklenili tudi SPLOŠNI kasko (A ali B)
Pomoč na cesti, vleka in reševanje, prevoz voznika in sopotnikov, nadomestno vozilo, nastanitev v hotelu, informacije v Sloveniji, v tujini pa še, dostava nadomestnih delov, carinjenje in prevoz poškodovanega vozila na odpad, nadomestni voznik, itd. itd.
Podrobejše informacije zahtevajte na zavarovalnici.


DODATNA ZAVAROVANJA

NEZGODNO ZAVAROVANJE

voznik
+sopotniki (do števila registriranih mest)

zavarovalne vsote:

npr.;
8.340 e v primeru nezgodne smrti
16.680 e v primeru nezgodne invalidnosti (osnova za 100% n.i.)

letna premija cca 14,60 e za 5 oseb, vsak ima svojo zavarovalno vsoto.

PRAVNA ZAŠČITA

Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila krije stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške. Krije pa tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nezgodo ter stroške obrambe pred odškodninskimi zahtevki drugih oseb.

Z zavarovanjem pravne zaščite so poleg sklenitelja zavarovanja in lastnika vozila zavarovalne zaščite deležni tudi voznik in potniki v zavarovanem vozilu.

Zavarovalna vsota je 4.170 e, letna premija pa 12,51 e.

Za konec pa znesku ki ga dobite odštejete še kakšen "zvestobno/paketni" popust (če imate doma, pri Triglavu sklenjen premoženjski paket je kasko popust še večji) in prištejete 6,5% davek na zavarovalne storitve in veste koliko boste morali plačati. Ponavadi se kasko premije lahko plačuje tudi na obroke (lakše se diše - Bronhi) ali pa z dodatnim finančnim popustom takoj.

ps:

Zavarovalnica Triglav d.d. je uvedla novost; izbiro vrste popravila, ki se loči na: - izbere lastnik vozila ali - določi zavarovalnica. Razlika v premiji je cca 10 % izbrane vrste. To pomeni, da če se ne odločite, da izbiro prepustite zavarovalnici peljete vozilo tja kamor sami hočete, v nasprotnem pa zavarovalnica določi svoj pogodbeni servis, kjer se bo vozilo ravno tako kvalitetno popravilo
 

SpEkTr

ex mroizo
19. jul 2007
1.293
3
38
39
#4
Koristen članek cifra. Me pa zanima, kje bi se dalo dobiti še kak izračun za to paketno zavarovanje avtomobilov (comfort, comfort plus,..).
 

blazko

Fizikalc
21. sep 2007
6.526
3
38
#5
Cifra is gone...

Izračun boš našel pri svojem agentu. Online izračuni očitno konkurenci razkrivajo preveč informacij in niso več na voljo.
 

Mare2

Fizikalc
18. avg 2007
2.450
14
38
#12
1) Kombinacija B - naravne in elementarne nesrece
Zavarovanje krije škodo zaradi unicenja ali poškodovanja
zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica uresnicitve zavarovanih
nevarnosti, navedenih v 2) tocki (1) odstavka 4. clena teh
pogojev. Obseg zavarovalnega kritja po tej kombinaciji je enak
obsegu zavarovalnega kritja za zavarovane nevarnosti naravnih
in elementarnih nesrec splošnega avtomobilskega kaska.


2) Ob naravnih in elementarnih nesrecah:
a) požar,
b) potres,
c) direktni udar strele,
d) nenadno zunanje toplotno inlali kemicno delovanje,
e) eksplozija,
f) vihar - veter, ki piha s hitrostjo najmanj 17,2 m v sekundi
(62 km na uro) oz. 8. stopnja po Beaufortovi lestvici,
g) toca,
h) snežni ali zemeljski plaz,
i) poplava, hudourniška ali visoka voda.
 

xsara

Pripravnik
11. sep 2008
117
0
16
#13
Cez dobrih 14 dni moram podaljsati zavarovanje. Do sedaj sem imel avto zavarovan pri Triglavu in na Internetu nudijo le podaljsanje zavarovanja - ne morem torej prilagoditi ponudbe svojim zeljam. Ker sem imel do sedaj splosni kasko, od letos dalje bi pa raje imel le delne kombinacije (stekla, ogledala, divjad, parkirisce, toca) me zanima, kje na Internetu je cenik. Nekaj je sicer v tej temi ze napisano, vendar je objava iz konca leta 2007.

Imam se eno vprasanje: a je pribitek na premijo delne kombinacije, ce sem lani uveljavljal skodo iz splosnega kaska?
Koliko dodatnega popusta se da iztrziti pri agentu na delne kombinacije... ce se sploh da?

A pri Triglavu kombinacija D vkljucuje vse kar vkljucuje kombinacija J, plus tega da D pokriva se divjad?
 

xsara

Pripravnik
11. sep 2008
117
0
16
#15
Jaz sem letos uveljavljal skodo iz naslova vandalizma in nisem vedel, da bom zaradi tega izgubil 3 razrede (pac ni bila moja krivda). Ker je avto ze star, bom raje samo kombinacije vzel.
 

jetamp

Fizikalc
5. sep 2007
3.428
3
38
Kranj
#16
Kaj pa če vzameš polni kasko in doplačaš odkup prve škode (ne izgubiš 3 razredov) ter vzameš 5% soudeležbo namesto 1% odbitne franšize?
Je pa odvisno v katerem razredu si, jaz sem v 2. in nisem doplačal niti odkupa prva škode, ker imam tudi ob uveljavljanju škode še vedno 50%.
 

blazko

Fizikalc
21. sep 2007
6.526
3
38
#17
Podobno sem storil sam in je bila razlika relativno majhna. In se avto sem prej brez skrbi puscal povsod, ker je bila vkljucena tudi kraja. Se mi skorajda ni splacalo.

Zato letos razmisljam o prestopu k najglasnejsi konkurenci.

Online cenika ni, se ne zelijo razkrivat pred konkurenco.
 

xsara

Pripravnik
11. sep 2008
117
0
16
#18
A odkup 1. skode pomeni, da to placam letos in se mi bo upostevalo za nazaj (torej pri podaljsanju zav. ne padem za 3 razrede)... ali da placam letos in se bo upostevalo, ce bom v naslednjem zav. obdobju uveljavljal skodo?
 

Matey

AlterZavarovalničar
6. sep 2007
18.941
1.444
113
#19
druga opcija - plačaš ob sklenitvi novega zavarovanja in ob morebitni prvi škodi v novem zavarovalnem letu se ti le-ta ne upošteva pri premijskih razredih


je pa cena za ta odkup prve škode zelo nihajoča in je odvisna od premijskih razredov... primer: v PR4 te ta odkup prve škode pride cca.15€, v PR14 pa cca.80€.
 

nowinc

Pripravnik
31. maj 2008
316
0
16
#20
Tole me zanima... Ce zavarujem z delno kasko kombinacijo divjad in potem na obmocju, kjer je opozorilna tabla divjad na cesti, zbijem srno. A krije zavarovalnica skodo?