ID za DDV številka kupca na računu, obvezna DA ali NE

Daniel

Majstr
21. dec 2007
3.187
325
83
Sem DDV zavezanec kot Fizična oseba - kmetovalec in me zanima kdo ima prav v naslednjem primeru:

Telemach, ki mi kljub temu, da sem v njihovem sistemu zaveden kot DDV zavezanec na računu za mobilne storitve noče napisati DDV številke, ker to po njihovem tolmačenju ZDDV-1 82. člena ni obvezen podatek za dobave in storitve v Sloveniji. Enake informacije sem dobil tudi na INFO številki FURS za DDV.

ali

Računovodja, ki pravi, da so še teden dni nazaj imeli težave, ker DDV številka kupca na računu ni bila navedena. Pravi tudi, naj mi s FURSa zadevo pošljejo pisno in mi pravi, da pisno tega zagotovo ne bom dobil.


Ista situacija je pri internetnih storitvah (zaenkrat ne uveljavljam), jih rabimo tudi za dejavnost ampak ker je paket trojček računovodja pravi, da ni mogoče dokazati kolikšen delež računa gre za dejavnost (tv seveda ne gre ampak ni ločen na računu), na FURSU pa pravijo, da pač določen procent računa se lahko uveljavlja. Koliko je to seveda ne ve povedati nihče in pa seveda je vse ustno povedano, torej ne obstaja zapisano.

Morda kakšne vaše izkušnje?
 

Ateis

Majstr
13. sep 2007
1.918
151
63
Lahko uveljavljša cel račun, saj ni prepovedano imeti v podjetju TVja in je to del stroška, saj po TVju spremeljaš novice iz kmetijsktva in povezane z tvojo dejavnostjo. Tole z delnim računom je bolj v primeru uveljavljanja stroškov recimo poslovnih prostorov, kjer plačuješ deleže skupnih stroškov.
 

gr69

Guru
15. dec 2009
9.751
1.280
113
še v SLO - ampak komaj
Sem DDV zavezanec kot Fizična oseba - kmetovalec in me zanima kdo ima prav v naslednjem primeru:

Telemach, ki mi kljub temu, da sem v njihovem sistemu zaveden kot DDV zavezanec na računu za mobilne storitve noče napisati DDV številke, ker to po njihovem tolmačenju ZDDV-1 82. člena ni obvezen podatek za dobave in storitve v Sloveniji. Enake informacije sem dobil tudi na INFO številki FURS za DDV.

WTF?!?

Je pa res, da glede na 83. člen ZDDV očitno res lahko izdajo poenostavljeni račun, kjer pa ni potrebno navesti DDV id prejemnika računa.

83. člen

(poenostavljeni računi)

(1) Davčni zavezanec izda poenostavljeni račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, če:

1. izda račun v skladu s 1., 4. ali 5. točko prvega odstavka 81. člena tega zakona in znesek na računu, brez DDV, ni višji od 100 eurov ali

2. izda račun v skladu s prvim stavkom drugega odstavka 81. člena tega zakona ali

3. izda dokument oziroma sporočilo iz devetega odstavka 81. člena tega zakona.

(2) Na poenostavljenem računu davčni zavezanec navede najmanj naslednje podatke:

1. datum izdaje računa;

2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;

3. ime in naslov davčnega zavezanca in identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil dobavo blaga ali storitev;

4. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev;

5. znesek DDV, ki se plača, ali informacije, ki so potrebne za njegov izračun;

6. jasno in nedvoumno navedbo o prvotnem računu in konkretnih podrobnosti, ki so spremenjene, če je račun dokument iz devetega odstavka 81. člena tega zakona.

(3) Davčni zavezanec, ki izda poenostavljeni račun iz prvega odstavka tega člena drugemu davčnemu zavezancu, ki takšen račun potrebuje za uveljavljanje odbitka DDV, mora na računu navesti še ime in naslov svojega kupca ali naročnika.

(4) Davčni zavezanec ne sme izdati poenostavljenega računa za dobave blaga ali storitev, ki jih opravi v drugo državo članico, v kateri je treba plačati DDV, ali njegova poslovna enota v tej državi članici ne sodeluje pri dobavi v smislu 192.a člena Direktive Sveta 2006/112/ES, in je oseba, ki je dolžna plačati DDV, oseba, kateri je bilo blago dobavljeno oziroma storitev opravljena.

(5) Davčni zavezanec, ki opravi dobavo blaga in storitev v skladu s 76.a členom tega zakona, mora na poenostavljenem računu navesti, da gre za obrnjeno davčno obveznost.

(6) Če davčni zavezanec opravlja dobavo blaga ali storitev po različnih davčnih stopnjah, mora znesek DDV na poenostavljenem računu izkazati ločeno po davčnih stopnjah.

(7) Če davčni zavezanec opravi dobavo blaga oziroma storitev, za katero je predpisana oprostitev plačila DDV, mora na računu navesti veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona oziroma drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV.

(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko prejemnik blaga oziroma storitev, ki ni zavezanec za DDV, zahteva, da mu davčni zavezanec izda račun v skladu z 82. členom tega zakona, če prejemnik potrebuje tak račun zaradi uveljavljanja ugodnosti v skladu s tem zakonom (na primer po 54. členu tega zakona).
 

Daniel

Majstr
21. dec 2007
3.187
325
83
No vedno nekaj novega, bom še malce preštudiral 83. člen, vmes pa tako čakam, če bom slučajno dočakal še kakšen odgovor iz GFUja.
 

Numy

Majstr
1. jan 2008
9.741
322
83
Jaz sem za internet vedno dajal cel račun, zakaj pa ne? Isto za telefon.
 

Daniel

Majstr
21. dec 2007
3.187
325
83
Dobil sem odgovor, vendar je zapisan tako, da dejansko še zmeraj nimam odgovora na vprašanje, saj si lahko te člene razlagam na več načinov.


V skladu z 81. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je za dobavo, opravljeno za plačilo, izdan račun.

Vsebina računa je predpisana z 82. in 83. členom ZDDV-1, če račun izda davčni zavezanec, identificiran za namene DDV oziroma s 141. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – PIZDDV, če račun izda mali davčni zavezanec.
V 4. točki prvega odstavka 82. člena ZDDV-1 je določeno, da mora davčni zavezanec, ki izda račun v skladu z 81. členom tega zakona , na računu navesti identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naročnika, pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo blaga v skladu s 46. členom tega zakona


Pravila glede pravice do odbitka DDV in uveljavljanja te pravice so določena v 63. do 67. členu ZDDV-1. Davčni zavezanec ima v sistemu DDV pravico do odbitka DDV, če skladno z ZDDV-1 izpolnjuje predpisane pogoje, torej predvsem, da je ali bo blago ali storitve uporabil za namene svojih z DDV obdavčenih transakcij in tistih oproščenih transakcij, v zvezi s katerimi je zakonsko dovoljen odbitek DDV.
Če davčni zavezanec blago oziroma storitve uporabi za namene svojih neobdavčenih transakcij (za privatni namen), pogoji za odbitek DDV po prej navedeni določbi ZDDV-1 niso izpolnjeni. Torej ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV samo v delu, ko gre za opravljanje njegove obdavčene dejavnosti.
To pojasnilo je bilo pripravljeno na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2, ob upoštevanju informacij, ki ste jih kot relevantne navedli v vašem vprašanju.
Pojasnilo ni zavezujoča informacija, ampak je le praktična in neformalna smernica glede uporabe davčne zakonodaje na podlagi že podanih stališč Finančne uprave RS.