POP TV je prijavil A1 ker lahko uporabniki odstranijo POP TV iz sheme

SvetIdej

Majstr
20. dec 2011
3.455
184
63
www.svetidej.com
https://www.srdf.si/novice/novica/zapisnik-25-redne-seje-23-5-2019/

Sklep 3/1:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) se je seznanil s predlogom POP TV d.o.o. za uvedbo postopka inšpekcijskega postopka in odreditev ukrepov po 32. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru zoper operaterja A1 Slovenija d.d. Svet po preučitvi navedb predlagatelja ter drugih okoliščin primera operaterja A1 Slovenija d.d. poziva, da svoja stališča o primeru pojasni tudi A1 Slovenija d.d. Svet bo po preučitvah stališč obeh navedenih subjektov, predvidoma na naslednji seji oblikoval mnenje, ki ga bo posredoval tudi pristojnemu inšpektoratu.
Obrazložitev:
Svet je dne 14. 5. 2019 v vednost prejel predmetni predlog POP TV d.o.o., ki se po svoji vsebini nanaša na nedavno poslovno odločitev A1 Slovenija d.d., da preoblikuje programske sheme, pri čemer v osnovno programsko shemo niso vključeni vsi programi slovenskih izdajateljev. Po zatrjevanju pobudnika naj bi bil s tem kršen 1. odstavek 112. člena Zakona o medijih. Ne glede na to, da je problematika „must carry“ programskih vsebin in problematika paketov ter s tem povezanih interpretacij 112. člena zakona že nekajkrat obravnavana tema Sveta in je Svet že sprejel sklep z mnenjem na to temo, se Svet pred sprejemom vsebinskega sklepa želi seznaniti še s stališči A1 Slovenija d.d. in njihovo utemeljitvijo odločitve o oblikovanju nove programske sheme in paketov. Svet bo vsebinsko mnenje, ki bo upoštevalo vse poglede in stališča o primeru, predvidoma oblikoval na junijski seji.
Ob tem Svet izrecno opozarja, da naslovnik sklepa, A1 Slovenija d.d. ni zavezan na kakršenkoli način podati pojasnil, saj Svet sam ne vodi upravnega ali drugega postopka, v katerem bi neposredno odločal o pravicah in obveznostih. Pojasnilo bo služilo izključno temu, da si lahko Svet sam ustvari mnenje o zadevi in o tem sprejme sklep, ki bo predvidoma tudi javno objavljen.
Svet se hkrati zavezuje, da bo v primeru, če bo naslovnik v morebitnem odgovoru določene podatke označil kot poslovno skrivnost, to upošteval in teh podatkov ne bo razkrival.

Ni programov v shemi ni evrov za Pro Plus ... Sredstva niso važna.
 
Nazadnje urejeno:

SvetIdej

Majstr
20. dec 2011
3.455
184
63
www.svetidej.com
Ni bilo izraženega stališča.

Moje stališče je, da A1 ponuja POP TV v osnovnem paketu. Če ga pa uporabnik želi odstraniti je pa njegova zadeva.

Zakaj je POP TV v dodatnem paketu? Enostavno, ker mora A1 plačevati POP TV-ju za oddajanje tega programa.

Tiste programe, ki jih ne moreš odstraniti (RTV, ...) pa A1 ne plačuje nič.

Če POP TV zmaga bo A1 moral zmanjšati število točk iz 8 na 6 na Kombo S ....
 
Nazadnje urejeno:

erikson

Guru
25. avg 2007
16.716
1.390
113
112. člen
(uradno prečiščeno besedilo)

(1) Operater mora pod enakopravnimi pogoji omogočiti razširjanje programov vseh izdajateljev, ki jim je izdano dovoljenje iz 105. člena tega zakona , če obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni postaji operaterja, in sicer najpozneje v roku devetdeset (90) dni od začetka oddajanja teh programov ter tako, da so dostopni vsem uporabnikom njegovih storitev.

(2) Operater mora v roku iz prejšnjega odstavka omogočiti neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in 81. člena tega zakona , če obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni postaji operaterja, in sicer tako, da so dostopni vsem uporabnikom njegovih storitev.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora izdajatelj operaterju omogočiti neodplačno razširjanje njegovega programa, razen obveznosti iz naslova kolektivnega varstva avtorske in sorodnih pravic.
 

SvetIdej

Majstr
20. dec 2011
3.455
184
63
www.svetidej.com
1. člen ni kršen, ker A1 ima program v osnovni programski shemi (če si uporabnik ne spremeni sheme).

Da je POP TV odstranjen ne zahteva A1 ampak uporabnik sam. Tako, da je po mojem mnenju POP TV dostopen vsem uporabnikom (ki si ga želijo gledati).
 

McGiver

Guru
14. avg 2009
13.713
3.870
113
Ne glede na to, da je problematika „must carry“ programskih vsebin in problematika paketov ter s tem povezanih interpretacij 112. člena zakona že nekajkrat obravnavana tema Sveta in je Svet že sprejel sklep z mnenjem na to temo, se Svet pred sprejemom vsebinskega sklepa želi seznaniti še s stališči A1 Slovenija d.d. in njihovo utemeljitvijo odločitve o oblikovanju nove programske sheme in paketov. Svet bo vsebinsko mnenje, ki bo upoštevalo vse poglede in stališča o primeru, predvidoma oblikoval na junijski seji.

To me zanima in ne zakon.
 

erikson

Guru
25. avg 2007
16.716
1.390
113
Zakon je sprejela vlada Janeza Janše, da bi zagotovili prisotnost "svojih" programov pri vseh ponudnikih. Predpisan naj bi bil tudi vrstni red (na kateri številki mora biti kakšen program), vendar tega potem niso naredili.
 
  • Všeč mi je
Reactions: gr69

gr69

Guru
15. dec 2009
9.750
1.278
113
še v SLO - ampak komaj
če obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni postaji operaterja,

A naj ne bi tole pomenilo, da mora biti signal dostopen “po luftu” ergo “free of charge”.

Kajti vse ostalo nima smisla tlačiti v “must carry” in je dejansko izigravanje zakonodaje, ozr. ni v smislu njenega namena, to je, da mora kabelski operater omogočiti enako “osnovno shemo” kot jo dobim(o) “po luftu” (plus nekaj dodatnih programov “nacionalnega pomena”.

ProPlusa “po luftu” ni - torej se nima pravice sklicevati na “must carry”.
Izsiljevanje ProPlusa z uvrstitvijo v osnovno shemo je pa poslovna odločitev med njimi in operaterjem - težava je, da so uspeli ta strošek 100% prevaliti na uporabnike - ampak to ni stvar zakona o medijih ampak zadeva za katero drugo področje (varstvo potrošnikov, zakonodaje o “konkurenci”) - samo kaj ko imamo tako zavozlano zakonodajo in take brezjajčnike v službah, ki bi morale to urejati, pa še javno mnenje je, da če nekdo “na položaju” (šef, uradnik) odloči po ZKP, a stvar ni zapisana in določena v vsaj 2 zakonih in 3 pravilnikih, to ziher ni po zakonu, torej je “nezakonito” in s tem ne velja.
Jada baše družbe pač, ki ne razume, da se vsega ne da 100% ukalupiti in zapisati in da imamo zato še vedno ljudi na položajih, ki pač morajo sprejeti odločitve.
 
  • Všeč mi je
Reactions: roCkY
13. jul 2011
2.565
529
113
Zakon je sprejela vlada Janeza Janše, da bi zagotovili prisotnost "svojih" programov pri vseh ponudnikih. Predpisan naj bi bil tudi vrstni red (na kateri številki mora biti kakšen program), vendar tega potem niso naredili.

Od takrat, ko je bil ta zakon sprejet so se stvari bistveno spremenile.
No, pravzaprav bi bilo treba dodati samo en člen in sicer, da "must carry" velja samo za FTA programe, takoj ko program postane PPV pa je avtomatsko odstranjen iz te liste.
Interesa oblasti za kaj takega seveda ni in še vedno sem prepričan, da je bil eden prvih klicev v vsej tej POP PPV zgodbi opravljen iz Kranjčeve na Gregorčičevo.
 

sandra

Guru
10. dec 2007
2.994
666
113
Nevem, majo čist mimo program to da izsiljujejo z plačevanjem v osnovni shemi je pa itak mimo.
 
  • Všeč mi je
Reactions: CLIO15

gr69

Guru
15. dec 2009
9.750
1.278
113
še v SLO - ampak komaj
Ne, ozr. ja - ga skoraj ni stanovanja/hiše, ki ne bi imel internetna priključka. In ker je cenovna politika raja, da je nsjugodnjeje imeti trojček/četvorček imamo posledično vsi IP TV.

Tistih nekaj posebnežev in tisti iz vukojebin, pa so dejansko na hitro prešli na kak trojček ali “lastovko”. Da je ponudnik teh trojčkov in lastovke slučajno tisti, ki je kupil ProPlus je zgolj slučaj. :zavijazocmi: