Enkratno naložbeno zavarovanje TRIGLAV VEP

01481

cifra
15. maj 2007
5.306
0
36
65
Ljubljana

TRIGLAV V.E.P. predstavlja nadaljevanje zavarovalnega produkta TRIGLAV GARANT 150 in združuje visok zajamčen donos ter velik potencial rasti nad zajamčenim donosom.

Naložbeno zavarovanje z jamstvom vrednosti enote premoženja TRIGLAV V.E.P. je enkratno naložbeno zavarovanje z jamstvom vrednosti enote premoženja (VEP) ob doživetju v višini 15 EUR.

Sredstva tega zavarovanja se tako razdelijo med dve naložbeni komponenti:
dolžniške vrednostne papirje, s čimer je ob izteku zavarovanja zajamčena vrednost enote premoženja v višini 15 EUR;
nakupno opcijo na indeks MILLENIUM 10 Serie 3 ER (indeks MILLENIUM).


Prenos sredstev

Prenos sredstev je dovoljen po 01.01.2010.
Prenos sredstev možen v sklade v redni ponudbi Zavarovalnice Triglav.
Ob prenosu sredstev se obračunajo stroški predčasnega izplačila.
Jamstvo za VEP ob doživetju v višini 15 EUR preneha, in sicer za del sredstev, ki se veže na VEP drugega sklada.
Jamstvo za smrt in nezgodno smrt ostane nespremenjeno.


Predujem

Predujem je dovoljen po 01.01.2010 oz., če sta od predhodnega izplačila predujma pretekli vsaj dve leti.
Delno izplačilo sredstev v višini do 80 % odkupne vrednosti premoženja na naložbenem računu.
Obračun izstopnih stroškov zavarovalnice in stroškov predčasnega izplačila.
Znižanje jamstva za smrt, nezgodno smrt in doživetje za sorazmerni delež izplačanih sredstev.


Odkup zavarovanja

Odkup je možen po 01. januarju 2010;
Odkupna vrednost je enaka vrednosti naloženih sredstev, zmanjšani za izstopne stroške zavarovalnice in stroške predčasnega izplačila;
Polica se prekine, ni več jamstva za smrt, nezgodno smrt in doživetje.


Izstopni stroški

Izstopni stroški se obračunajo od premoženja na naložbenem računu in znašajo 1%.
Stroški predčasnega izplačilaDavek in stroški predčasnega izplačila

V primeru odkupa ali predujma pred 10. letom od začetka zavarovanja se obračunajo akontacija dohodnine in davek od prometa zavarovalnih poslov in izstopni stroški v višini 1%.
V primeru odkupa ali predujma pred 01.07.2018 se dodatno obračunajo tudi stroški predčasnega izplačila. Po tem datumu pa se stroški predčasnega izplačila ne obračunajo (oz. so enaki 0%).
V primeru odkupa ali predujma po 10. letu od začetka zavarovanja se akontacija in davek ne obračunata, prav tako pa se ne obračunajo stroški predčasnega izplačila, se pa obračunajo izstopni stroški v višini 1%.


Zavarovalna premija

Minimalna premija je 1.000 EUR.
Premija se plača v enkratnem znesku.
Dodatna vplačila med trajanjem zavarovanja niso dovoljena.
Popusti v višini vstopnih stroškov glede na višino premije.
Premija se plačuje preko položnice ali fakture.


Vstopni stroški
Naložbeni pristop

Sredstva se razdelijo med dve naložbeni komponenti (del sredstev predstavljajo dolžniški vrednostni papirji izdajatelja Abanka Vipa, d. d., preostali del pa predstavlja nakupna opcija na indeks Millenium, upravljavca BNP Paribas).
Del sredstev, ki je predstavljen z dolžniškimi vrednostnimi papirji, zagotavlja VEP sklada TRIGLAV GARANT 150 ob izteku zavarovanja vsaj v višini 15 EUR.
Nakupna opcija pa ob doživetju izplača presežek donosa, ki ga indeks Millenium v obdobju med 01.07.2008 in 24.06.2020 ustvari čez 50%.


Primer
Primer 1:
Enkratno čisto vplačilo (primer): 5.000 EUR
Višina VEP ob sklenitvi (primer): 10 EUR
Indeks Millenium – ob sklenitvi (primer): 100
Indeks Millenium – ob doživetju (primer): 180

Zajamčeno izplačilo ob doživetju: 15 * 5.000 / 10 = 7.500 EUR
Izplačilo ob doživetju: 15 * 5.000 / 10 + ( MAX(180 – 150 ; 0) / 100 ) * 5.000 =
= 1,5 * 5.000 + 30% * 5.000 = 1,8 * 5.000 =
= 9.000 EUR


Rast indeksa Milenium v preteklosti