Aplikacija Flik

SvetIdej

Fizikalc
20. dec 2011
2.932
61
48
www.svetidej.com
Slovenske banke razvijajo nacionalno shemo za takojšnja plačila z imenom Flik, ki bo komitentom omogočal takojšnjo poravnavo. Banke jo bodo omogočale v posebni aplikaciji ali v mobilni banki oz. mobilni denarnici ali prek spletne banke .

V novi aplikaciji "Flik" kot kaže ne bodo manjkale tudi provizije.

Nadomestila

Banka bo Uporabniku zaračunala nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke, ki je sestavni del okvirne pogodbe oziroma Splošnih pogojev za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev. Cenik je objavljen na spletnih straneh banke.

Uporabnik pooblašča banko in ji dovoljuje, da za vse navedene stroške v valuti EUR bremeni njegov Transakcijski račun. Banka ima pravico, da lahko tako ravna tudi takrat, ko na transakcijskem računu ni zadostnih sredstev.

V primeru, da ima uporabnik kakršnekoli zapadle, neporavnane obveznosti do banke, si banka pridržuje pravico do pobota le-teh z dobroimetjem, ki ga ima uporabnik na kateremkoli računu in vpoglednih vlogah pri banki. Banka izvede pobot s prenosom razpoložljivih sredstev v domači valuti ali s konverzijo iz razpoložljivih sredstev v tujih valutah po veljavnem nakupnem menjalniškem tečaju na dan izvršitve z namenom pokritja zapadlih, neporavnanih obveznosti uporabnika do banke. O izvedenem pobotu je uporabnik obveščen s pobotno izjavo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

O plačanih nadomestilih je uporabnik storitve obveščen z obvestilom – mesečnim izpiskom o izvršenih plačilnih transakcijah na transakcijskem računu.
Kdo verjame v uspeh te aplikacije? :norec:
 

Vojnik

Fizikalc
16. apr 2017
401
136
43
S tem, da naj bi bilo tole ze davni ready, pa je zdaj predstavljeno na konec leta.

Tudi mene zanima, zakaj bi to uporabljal namesto Revoluta.
 

erikson

Majstr
25. avg 2007
14.907
486
83
Stvar bo delovala 24/7 in denar bo na računu prejemnika takoj? Ti bi bilo uporabno. Seveda pa z minimalnimi stroški (v rangu cene poslanega SMS sporočila).
 

SvetIdej

Fizikalc
20. dec 2011
2.932
61
48
www.svetidej.com
Drugo leto bodo banke v Sloveniji implementirale tudi SEPA Instant funkcionalnost. Takojšnja SEPA plačila 24/7 po celi EU.

Torej tudi iz Revoluta ali N26 na slovenske banke in obratno.

Tako, da bo Flik "uporaben" samo za lokalne transakcije.
 
Nazadnje urejeno:
  • Všeč mi je
Reactions: BuDi

masevc

Fizikalc
2. sep 2007
1.866
62
48
msevc.blogspot.com
Ksz
tipicno razmisljanje kako so vsi najboljsi in gledajo zelo ozko na delovanje sistemov.
verjetno nekaj strank bodo dobili, samo to je zelo malo In obsojeno na propad.