Glas ljudstva

koliko

Guru
21. avg 2007
3.793
1.517
113
SV SLO
Naj ti zaupam, da volivci volijo ljudi in ne programov. Janša bo kar odjahal v sončni zahod. :aplauz:
Saj zato pa imate na levi zmešnjavo metalcev pušk v koruzo "lepi" ljudje so na položajih v glavah pa nimajo nič. In Kdo je potem človek na levi strani. Saj nea boš napisal 1, kaj šele da bi ljudi. In s tem molkom si povedal vse.
 

erikson

Guru
25. avg 2007
18.008
2.238
113
Seznam zahtev.


Zahteve so seveda simpatične, vse bi bilo zastonj, vsi bi prejemali več, vzeli pa bi podjetjem, premožnim in lastnikom nepremičnin.

Moj izbor "best of" tega seznama večinoma neizvedljivih zahtev.

1. VZPOSTAVITI JE TREBA MOŽNOST ODPOKLICA PARLAMENTA.
3. PRAVICO VOLITI NAJ IMAJO VSI, KI SO STAREJŠI OD 16 LET.
4. ŽUPANSKE, POSLANSKE IN MINISTRSKE FUNKCIJE JE TREBA OMEJITI NA NAJVEČ DVA MANDATA.
6. UREDITI JE TREBA POSTOPEK ZA ODVZEM POSLANSKEGA MANDATA.
7. VPELJATI JE TREBA INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANJE ALI ŽUPANA.
9. IZVOLITEV SODNIC IN SODNIKOV NE SME BITI ODVISNA OD POLITIČNE VOLJE POSLANK IN POSLANCEV.
13. VZPOSTAVITI JE TREBA NOVE MEHANIZME NEPOSREDNE DEMOKRACIJE.
14. OBČINE MORAJO UVESTI OBVEZNI PARTICIPATIVNI PRORAČUN V VIŠINI VSAJ 1 ODSTOTKA.
15. ODPRAVITI JE TREBA POSLEDICE NESTROKOVNIH KADROVANJ TRENUTNE VLADE TER ZAGOTOVITI KADROVANJE NA TEMELJU STROKOVNOSTI, NE PA POLITIČNE PRIPADNOSTI.
1. ODPRAVITI JE TREBA VSA ŠKODLJIVA DOLOČILA IN POSLEDICE PROTIKORONSKE ZAKONODAJE.
4. POLITIČARKAM IN POLITIKOM TER JAVNIM URADNICAM IN URADNIKOM, KI NE MOREJO POJASNITI IZVORA SVOJEGA PREMOŽENJA, JE TREBA TO PREMOŽENJE ODVZETI.
5. POLITIČNO VPLIVANJE NA NEODVISNE INSTITUCIJE MORA BITI PREPOVEDANO.
7. ŽVIŽGAČI MORAJO BITI ZAKONSKO ZAŠČITENI.
8. PRAVICA DO PROTESTA IN JAVNEGA IZRAŽANJA MNENJ MORA BITI AKTIVNO VAROVANA.
9. ZAŠČITITI JE TREBA PRAVICE BEGUNK IN BEGUNCEV TER MIGRANTK IN MIGRANTOV.
10. DRŽAVA NAJ SE OPRAVIČI IZBRISANIM.
11. TREBA JE ZAŠČITITI ROMSKO MANJŠINO.
12. AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI ENAKOST SPOLOV.
13. SPREJETI JE TREBA VEČ UKREPOV ZA SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE.
14. OMOGOČI NAJ SE ENAK DOSTOP DO OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO IN POSVOJITEV ZA SAMSKE OSEBE TER OSEBE V ISTOSPOLNIH PARTNERSKIH ZVEZAH.
3. OPUSTITI JE TREBA FOSILNA GORIVA.
4. VZPOSTAVITI JE TREBA SKLAD ZA PRAVIČEN PREHOD DELAVK IN DELAVCEV IZ FOSILNE ENERGETIKE V PANOGE PRIHODNOSTI.
7. STROKOVNA IMUNITETA JAVNIH USLUŽBENK IN USLUŽBENCEV S PODROČJA NARAVOVARSTVA IN OKOLJA.
14. ZAGOTOVITI JE TREBA USTREZNO FINANČNO PODPORO OKOLJSKIM NEVLADNIM ORGANIZACIJAM.
3. POLNI DELOVNI ČAS NAJ SE SKRAJŠUJE.
4. ZVIŠATI JE TREBA MINIMALNO PLAČO IN SOCIALNO POMOČ.
6. ZVIŠATI JE TREBA POKOJNINE.
9. ZMANJŠATI JE TREBA PLAČNO VRZEL MED SPOLOMA.
10. UVEDE NAJ SE UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK (UTD).
1. PODPIRATI IN ZAŠČITITI JE TREBA NEODVISNO NOVINARSTVO.
2. NEMUDOMA JE TREBA ZAGOTOVITI NEODVISNOST PROGRAMSKEGA IN NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA.
3. SLOVENSKI TISKOVNI AGENCIJI (STA) SE MORA ZAGOTOVITI POVRAČILO ŠKODE, KI JO JE UTRPELA.
4. OGLAŠEVANJE IN FINANCIRANJE MEDIJEV Z JAVNIMI SREDSTVI MORA BITI NEPOLITIČNO IN TRANSPARENTNO.
6. POLITIČNIM STRANKAM IN Z NJIMI POVEZANIM PRAVNIM TER FIZIČNIM OSEBAM NAJ SE PREPOVE LASTNIŠTVO MEDIJSKIH PODJETIJ.
7. SOVRAŽNI GOVOR V MEDIJIH IN JAVNEM KOMUNICIRANJU MORA BITI SANKCIONIRAN.
8. VEČ SREDSTEV JE TREBA NAMENITI NEPROFITNIM MEDIJEM IN LOKALNI KULTURI.
9. UMETNOSTI IN KULTURI ZJE TREBA ZAGOTOVITI VEČ SISTEMSKE, FINANČNE IN ORGANIZACIJSKE PODPORE.
10. POVEČATI JE TREBA KOLIČINO SREDSTEV ZA SISTEMSKO FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODROČJA KULTURE.
11. ZAŠČITITI JE TREBA AVTONOMNE PROSTORE.
13. POVEČATI JE TREBA OBSEG ŠTIPENDIRANJA V KULTURI.
14. TREBA JE SPREJETI NACIONALNO KOLEKTIVNO POGODBO ZA NOVINARJE IN MEDIJSKO DEJAVNOST.
15. NUJNA JE REVIZIJA PROGRAMSKIH IN PROJEKTNIH RAZPISOV MZK.
1. DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NAJ SE UKINE.
2. POVEČA NAJ SE OBSEG FINANCIRANJA JAVNEGA ZDRAVSTVA.
3. POVEČA NAJ SE KOŠARICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA.
4. PREPOVE NAJ SE “POPOLDANSKO DELO” ZDRAVNIC IN ZDRAVNIKOV PRI ZASEBNIKIH IN RAZMEJI JAVNO TER ZASEBNO ZDRAVSTVO.
6. SKRAJŠATI JE TREBA ČAKALNE VRSTE.
7. ZDRAVSTVENE STORITVE JE TREBA STANDARDIZIRATI IN JIM DOLOČITI CENO.
9. OKREPITI JE TREBA DUŠEVNO ZDRAVJE DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV.
2. VRTCI MORAJO BITI BREZPLAČNI IN DOSTOPNI VSEM OTROKOM.
3. JAVNO IZOBRAŽEVANJE MORA OSTATI BREZPLAČNO, V ZASEBNIH ŠOLAH PA NAJ BODO FINANCIRANI SAMO OBVEZNI PROGRAMI.
5. IZOBRAŽEVALNI SISTEM NAJ VKLJUČUJE UČENJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN TRAJNOSTNEM RAZVOJU TER PRENOVLJEN UČNI NAČRT DRŽAVLJANSKE VZGOJE.
7. POVEČATI JE TREBA OBSEG DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ.
8. TAKOJ JE TREBA ODPRAVITI FINANČNE OVIRE ZA TUJE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE.
10. ZAGOTOVITI JE TREBA INVESTICIJE ZA REŠEVANJE PROSTORSKIH STISK UNIVERZ.
2. USTAVITI JE TREBA PRIVATIZACIJO IN RAZPRODAJO DRŽAVNEGA PREMOŽENJA.
4. POVEČA NAJ SE OBDAVČITEV KAPITALA.
5. POTREBNA JE CELOSTNA IN POSTOPNA DAVČNA REFORMA ZA PRAVIČNO PORAZDELITEV BOGASTVA.
6. ONEMOGOČITI JE TREBA DAVČNE OAZE TER ZAUSTAVITI DAVČNO TEKMO PROTI DNU, DAVČNO IZOGIBANJE IN DAVČNE UTAJE.
8. JAVNE FINANCE JE TREBA URAVNOTEŽITI BREZ VARČEVALNIH UKREPOV.
9. JAVNIH DOBRIN IN STORITEV SE NE SME SPREMINJATI V TRŽNE (DEKOMODIFIKACIJA).
11. SLOVENIJA MORA IZSTOPITI IZ POGODBE O ENERGETSKI LISTINI.
12. SPODBUJATI JE TREBA SAMO TRAJNOSTNI TURIZEM.
1. STANOVANJE NAJ POSTANE USTAVNO ZAGOTOVLJENA PRAVICA.
2. UVEDBA SISTEMSKEGA VIRA FINANCIRANJA ZA GRADNJO IN OBNOVO JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V OBLIKI PROGRESIVNEGA NEPREMIČNINSKEGA DAVKA.
3. DO LETA 2030 JE TREBA ZGRADITI 30 000 NOVIH NEPROFITNIH STANOVANJ.
4. NAJEMNI TRG JE TREBA OSTREJE REGULIRATI.
6. OMEJITI JE TREBA LUKSUZNO IN ŠPEKULATIVNO GRADNJO TER VZPOSTAVITI SISTEM AKTIVNE ZEMLJIŠKE POLITIKE.
9. BREZDOMNIM JE TREBA ZAGOTOVITI DOSTOP DO STANOVANJA, KI NI POGOJEN S SODELOVANJEM V DRUGIH PROGRAMIH SOCIALNE POMOČI.
10. ODPRAVITI JE TREBA ENERGETSKO REVŠČINO.
1. JAVNOST NAJ SODELUJE V VSEH FAZAH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV.
3. POTREBEN JE MORATORIJ NA RAZVOJ NOVE FOSILNE, JEDRSKE IN POTENCIALNO OKOLJU ŠKODLJIVE INFRASTRUKTURE.
5. MORATORIJ NA ŠIRJENJE CESTNE INFRASTRUKTURE.
7. DEMOKRATIZACIJA ENERGETSKEGA SEKTORJA.
8. VSI MORAJO IMETI ZAGOTOVLJEN DOSTOP DO OSNOVNIH ENERGETSKIH STORITEV, KOT STA USTREZNO TOPLO IN RAZSVETLJENO STANOVANJE TER ZAGOTOVLJENO DELOVANJE OSNOVNE ELEKTRIČNE OPREME.
9. OMEJITI JE TREBA ZUNANJE OGLAŠEVANJE V JAVNEM PROSTORU.
10. VSI MORAJO IMETI DOSTOP DO BREZPLAČNEGA DOSTOPA DO INTERNETA.
13. PREPOVEDATI JE TREBA UPORABO TEHNOLOGIJ ZA PREPOZNAVO OBRAZA.
1. EU MORA DATI PREDNOST INTERESOM LJUDI PRED INTERESI KAPITALA.
4. PREKINITI JE TREBA DOGOVORE Z MADŽARSKO O SOFINANCIRANJU 2. TIRA.
6. STOP MILITARIZACIJI IN OMEJITEV INVESTICIJ V VOJAŠKO OPREMO.
7. SLOVENIJA NAJ PRIZNA SAMOSTOJNO PALESTINO.
8. POTREBEN JE REFERENDUM O ČLANSTVU V NATU.
9. ODSTRANITI JE TREBA ŽICO Z MEJE S HRVAŠKO.
 
  • Haha
Reactions: Kamele0N in Matey

erikson

Guru
25. avg 2007
18.008
2.238
113
wordcloud glas ljudstva.png
 
  • Všeč mi je
Reactions: Kamele0N

Matey

AlterZavarovalničar
6. sep 2007
29.137
9.438
113
Ahahaha, kakšne zahteve. Tole so fenomenalni trolli ali pa resno izjemno motene osebe, ki živijo v neki svoji dimenziji.

"zAŠčiTiTi jE TrEBa rOMskO mANjšiNO" ... "ZManJŠaTi Je tREba PLačNO vRzEL mED spOLomA" ... o_O :norec: :valjamse:

Mah, preveč za naštevat, jih je toliko zgrešenih da adijo pamet :D
 
  • Všeč mi je
Reactions: MrDaco

Kamele0N

YUGOslovanski mehanik Dmitri Mendeleev
Osebje foruma
23. jul 2008
36.986
4.632
113
Moj gold izbor... Wtf!

3. OPUSTITI JE TREBA FOSILNA GORIVA.
4. VZPOSTAVITI JE TREBA SKLAD ZA PRAVIČEN PREHOD DELAVK IN DELAVCEV IZ FOSILNE ENERGETIKE V PANOGE PRIHODNOSTI.
7. STROKOVNA IMUNITETA JAVNIH USLUŽBENK IN USLUŽBENCEV S PODROČJA NARAVOVARSTVA IN OKOLJA.
 
  • Všeč mi je
  • Wow
Reactions: koliko in novaa

stardec

AlterTroll 2015
19. nov 2007
9.979
1.859
113
Tudi ti lahko ustanoviš skupino z imenom "Branilci lika in dela velikega osamosvojitelja". Tudi z njo ne boš šel nikoli na volitve. Sicer pa branilci niste imeli nikoli težav z udeležbo na volitvah.
Upam, da bo Glas ljudstva mobiliziral volivce, da se bodo udeležili volitev in dokončno pometel s fosili v SDS. Upam tudi, da Janša že trenira mrtvaško kolo, kot ga je plesal na eni od prejšnjih volitev.
Glih obratno je. Vi levokomunisti ste tisti, ki ste redni zvesti in štihni volilci. Vi nobenih volitev ne izpustite, ker se bojite za svoje privilegije, ki ste jih pojerbal od svojih staršev, prijateljev.. na račun tekovin revolucije.
Desničarji pa niso redni in množični volilci. Ne da se jim hodit na volitve. Ker nimajo časa, morajo delat in ker so navajeni bit v opoziciji. 75 let so že v opoziciji in vedo, da je treba delat, če hočeš kaj imet. Za razliko od vas levuharjev, ki niste nokol delal in ste zmeraj živeli v brezdelju na državnih jaslih. Zato tudi redno na volitve hodite, ker se bojite da se vam bo v nasprotnem primeru državna pipica zaprla in boste moral tud vi začet delat. Samo poglej, kdo je skoz pred parlamentom in štrajka z bicikli itd... Delavec ziher ne. Ker nima časa.
Desnica ima res problem in ta problem je, da ne more mobilizirat svojih volilcev, da bi šli volit.
 

Demz

Guru
15. avg 2010
14.545
3.731
113
Lažeš pot ps. Od česa pa potem Janša vsakič dobi tistih svojih ~18% ? Od Svetega Duha?
Si tko kot sto let stara mamca, ki je še vedno nedolžna in želi biti v belem pokopana, okoli nje pa 30 vnukov in pravnukov. Bolj je stara - bolj je nedolžna :norec: .

Skoz se nekaj derete "lustracija pa lustracija, pa stare fikuse ven iz položajev itd", istočasno imate pa najstarejšega fikusa postavljenega za poglavarja, kar povej če imamo še kakega drugega politika na sceni, ki bi se svaljkal že 30 let pod našimi nogami.
NIMAMO ! Samo Janša je tak oldtajmer. Levica npr. je znala eno usekano tomičko zradirat - znate vi kdaj kaj pri sebi radirat? Ja, Andrijano Kosem ko ni hotla janezu več zastonj dati. :p Torej odslužena (I).
 

stardec

AlterTroll 2015
19. nov 2007
9.979
1.859
113
Lažeš pot ps. Od česa pa potem Janša vsakič dobi tistih svojih ~18% ? Od Svetega Duha?
Si tko kot sto let stara mamca, ki je še vedno nedolžna in želi biti v belem pokopana, okoli nje pa 30 vnukov in pravnukov. Bolj je stara - bolj je nedolžna :norec: .

Skoz se nekaj derete "lustracija pa lustracija, pa stare fikuse ven iz položajev itd", istočasno imate pa najstarejšega fikusa postavljenega za poglavarja, kar povej če imamo še kakega drugega politika na sceni, ki bi se svaljkal že 30 let pod našimi nogami.
NIMAMO ! Samo Janša je tak oldtajmer. Levica npr. je znala eno usekano tomičko zradirat - znate vi kdaj kaj pri sebi radirat? Ja, Andrijano Kosem ko ni hotla janezu več zastonj dati. :p Torej odslužena (I).
O Tomički sem ti nekaj napisal v eni drugi debati.
Je pa res, da v Murglah vse te nove obraze, ki ti jih servirajo na vsakih volitvah in na katere ti skoz nasedaš, potem po uporabi zavržejo.
 

fritz

Fizikalc
26. jul 2007
278
46
28
Lažeš pot ps. Od česa pa potem Janša vsakič dobi tistih svojih ~18% ? Od Svetega Duha?
Si tko kot sto let stara mamca, ki je še vedno nedolžna in želi biti v belem pokopana, okoli nje pa 30 vnukov in pravnukov. Bolj je stara - bolj je nedolžna :norec: .

Skoz se nekaj derete "lustracija pa lustracija, pa stare fikuse ven iz položajev itd", istočasno imate pa najstarejšega fikusa postavljenega za poglavarja, kar povej če imamo še kakega drugega politika na sceni, ki bi se svaljkal že 30 let pod našimi nogami.
NIMAMO ! Samo Janša je tak oldtajmer. Levica npr. je znala eno usekano tomičko zradirat - znate vi kdaj kaj pri sebi radirat? Ja, Andrijano Kosem ko ni hotla janezu več zastonj dati. :p Torej odslužena (I).
IMAMO še enega. Boruta!!!!
 

tomi

Guru
1. sep 2007
14.636
5.007
113
38
MB
Glih obratno je. Vi levokomunisti ste tisti, ki ste redni zvesti in štihni volilci. Vi nobenih volitev ne izpustite, ker se bojite za svoje privilegije, ki ste jih pojerbal od svojih staršev, prijateljev.. na račun tekovin revolucije.
Desničarji pa niso redni in množični volilci. Ne da se jim hodit na volitve. Ker nimajo časa, morajo delat in ker so navajeni bit v opoziciji. 75 let so že v opoziciji in vedo, da je treba delat, če hočeš kaj imet. Za razliko od vas levuharjev, ki niste nokol delal in ste zmeraj živeli v brezdelju na državnih jaslih. Zato tudi redno na volitve hodite, ker se bojite da se vam bo v nasprotnem primeru državna pipica zaprla in boste moral tud vi začet delat. Samo poglej, kdo je skoz pred parlamentom in štrajka z bicikli itd... Delavec ziher ne. Ker nima časa.
Desnica ima res problem in ta problem je, da ne more mobilizirat svojih volilcev, da bi šli volit.

to je bistvo, dokler bo polovica aktivnega prebivalstva financno odvisna od tega koga voli … bo stanje isto kot je.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Kamele0N

stardec

AlterTroll 2015
19. nov 2007
9.979
1.859
113
to je bistvo, dokler bo polovica aktivnega prebivalstva financno odvisna od tega koga voli … bo stanje isto kot je.
Saj je čudno da to sploh laufa. Dejansko samo 300 tisoč Slovencev delavcev živi vso slovenijo. Če seštejemo vse, otroke, mladoletne, brezposelne, penzioniste, ves javni sektor in nevladne organizacije.....ki ne ustvarijo nobene dodane vrednosti, ampak samo vlečejo, ali se pase na račun tistih, ki delajo v gospodarstvu, ostane samo še 300.000 ljudi ki nekaj ustvarjajo in posledično živijo ostale.