Kamele0N
(YUGOslovanski mehanik
Dmitri Mendeleev)
03.01.2017 23:34
Re: Prihaja polarni mraz (panika)

Da... In to z vozičkom z otrokom not