uporabnik:
geslo:
 
Pravila sodelovanja v Spletni skupnosti Alter.si

Pravila sodelovanja v Spletni skupnosti Alter.si

Splošno

Pravilnik velja od 6. Februarja 2008 do preklica.
Alter.si spletna skupnost (v nadaljevanju Alter) je sestavljena iz foruma in ostalih področij, ki sestavljajo to skupnost. Ta pravila so namenjena forumu, vendar je dolžnost moderatorja, da se nanje sklicuje tudi na ostalih področjih - npr Predstavi.se...


Forumi Alter so sestavljeni iz treh vrst uporabnikov: administratorji, moderatorji in člani skupnosti. Seznam administratorjev in moderatorjev je na vpogled na tej povezavi.

Forumi Alter so večinoma javni, nekaj pa je tudi zasebnih. Do zasebnih forumov imajo dostop le uporabniki, katere določijo vodje zasebnih forumov.

Vsi javni forumi Alter so nadzorovani in vodeni s pomočjo moderatorjev. V teh forumih veljajo vsa pravila zajeta v tem dokumentu. Zaželjeno je tudi obnašanje v skladu z internetnim bontonom.

Zasebni forumi Alter so nenadzorovani in zanje odgovarjajo vodje zasebnih forumov. Za njih običajna pravila skupnosti ne veljajo, velja pa pravilo, da se v njih ne sme kovati zarot proti ostalim članom skupnosti ali pa skupnosti sami. Za vsako objavo in priložene datoteke je odgovoren uporabnik sam in nikakor Alter. Vsakršno kopiranje tujih objav, ali delov objav iz zasebnega foruma se smatra kot kršenje avtorskih pravic in kršenje pravice do zasebnosti. Zasebni forumi so navsezadnje namenjeni zaprtemu in vnaprej določenemu krogu uporabnikov. Za ustanovitev zasebnega foruma kontaktirajte administatorja MaverickT

Administratorji Alter si pridržujejo pravico dostopa do vseh zasebnih forumov v kolikor obstaja sum, da se v njih kujejo zarote proti članom ali integriteti skupnosti. V primeru, da se sum izkaže resničen, se zasebni forum ukine, udeležene uporabnike pa ustrezno sankcionira z začasno ali trajno onemogočitvijo sodelovanja v debatah skupnosti.

Pravila zajeta v tem dokumentu so kot zakoni v realnem življenju. Uporabniki se morajo ravnati po njih, sicer bodo deležni ustreznih - po pravilih določenih - ukrepov. Vse nedovoljene aktivnosti, ki so označene z zvezdico (*) bodo sankcionirane s prepovedjo sodelovanja na skupnosti.

Komuniciranje

Uporabniki se morajo izogibati kiber-vpitju (pretirana uporaba velikih tiskanih črk), pretiranemu raztegooooooovanju besed, ali prevelikemu številu objav, ki bi uporabnikom otežkočile sodelovaje v temah ali prekomerno oglaševale določen izdelek, storitev, spletno stran... Presojo in ukrepe za ta dejanja bodo določili moderatorji, glede na težo prekrška. *

Med te prekrške se štejejo tudi naključno kopirana besedila, ki koristijo promociji ali pa zgolj povečevanju števila objav uporabnikov. Zanje lahko uporabnik prejme trajno prepoved sodelovanja v forumu ali pa zmanjšanje števila objav v uporabniškem profilu. *

Nove teme na forumu Alter morajo biti odprte v ustreznem podforumu. S tem se zagotovi boljša preglednost in lažja moderacija vsebin.

V odprtih temah javnega foruma imajo pravico do sodelovanja vsi uporabniki. Medsebojno komuniciranje med dvema uporabnikoma, katerih tema pogovora je zašla s področja teme, ni dovoljeno - o tem bo moderator uporabnika obvestil, v primeru stalnega ponavljanja pa tudi ustrezno ukrepal. *

Za pogovore med dvema uporabnikoma o temah, ki se ne tičejo ostalih uporabnikov skupnosti so namenjena zasebna sporočila.

V kolikor tema močno zaide s področja, ki mu je namenjena, jo je moderator dolžan prestaviti v ustrezen podforum.

Odgovori na sporočila morajo vsebovati tekst, sliko ali katerokoli drugo audio-vizualno vsebino v povezavi s temo. Prekomerno objavljanje sporočil, katera vsebujejo zgolj smeške ni zaželjeno.

Prepovedno je odpiranje podvojenih tem. Dolžnost moderatorja je, da v primeru podvojene teme le-to zaklene in naredi preusmeritev na obstoječo temo in o tem obvesti uporabnika.

Žaljenje/neprimerno izražanje

Pod pojem neprimerno izražanje vključujemo besede, ki izgledajo, se slišijo ali pa so okrajšave za slednje: psovke, seksualnost, prostaštvo, neprimerno izražanje o spolni nagnjenosti, blatenje, in obrekovanje. Tovrstno izražanje ni dovoljeno in ga v primeru prekomernosti moderator lahko sankcionira. *

Pridržujemo si pravico, da nemudoma odstranimo kogarkoli, ki promovira ali vzpodbuja nasilje, rasizem ali sovraštvo. *

Uporabnikom, ki spodbujajo k dejanjem s prejšnjega odstavka bomo pri priči onemogočili možnost sodelovanja v forumih Alter. *

Od uporabnikov pričakujemo, da se bodo med seboj spoštovali. Skupnost ni namenjena grožnjam, nadlegovanju, zalezovanju ali zlorabam drugih članov. *

Naj bo legalno

Početje nelegalnih stvari ali pogovor o njih ni dovoljen. Skratka vse, kar se lahko preganja in kaznuje v skladu s kazenskim zakonikom Republike Slovenije.*

Alter ni nikakor odgovoren za katerokoli objavo na skupnosti. Za izjave odgovarjajo uporabniki sami. V primeru, da pride do večjega prekrška in do Alterja pristopi uradni prekrškovni organ, mu bomo na podlagi naloga izdali osebne podatke kršitelja.

Razmoževanje, distribucija piratske programske opreme na javnih forumih Alter ni dovoljena. *

Uporaba javnih forumov Alter v namene razpečevanja, pogovora o razvoju ali gojenju nelegalnih drog ni dovoljena. *

Odgovornost

Uporabnik je odgovoren za svoje objave napisane med druženjem na Spletni skupnosti Alter.si. Poleg pa je tudi sam odgovoren za zaščito svojega sistema.

Za dejanja, ki so posledica sodelovanja in pridobitve informacij v forumih Alter, Alter ne prevzema nobene odgovornosti. Uporabnikov mora sam presoditi ali so prejete informacije resnične in če se velja po njih ravnati. Pred objavljanjem prispevkov mora vsak uporabnik sam presoditi, kakšne bodo posledice le-teh. Brisanj uporabniških računov ter vseh objav na zahtevo uporabnika ne izvajamo, saj bi se s tem porušili konteksti mnogih tem.

Alter svari proti posredovanju osebnih podatkov (davčna številka, številka kreditne kartice, telefonska številka...) tretjim osebam na svetovnem spletu. Zaradi lastne varnosti je objava teh podatkov na forumih Alter nezaželjena.

Prepoved sodelovanja (ban)

Prepoved sodelovanja je ukrep, ki je dodeljen uporabniku, ko njegovo delovanje ni v skladu s pravili zapisanimi v tem dokumentu. Minimalno trajanje izključitve je 24 ur, maksimalno pa trajna izključitev. Moderator mora izklučitev vedno utemeljiti. Če uporabnik čuti, da je bil ukrep neprimeren ali da se mu je pripetila krivica, se lahko (argumentirano) pritoži preko elektronske pošte na naslov: .
V primeru, da je bila kazen prestroga ali neutemeljena se uporabniku ponovno omogoči sodelovanje.

Ustvarjanje novih uporabniških računov v primeru, ko je uporabniku onemogočeno sodelovanje ni dovoljeno. V primeru neupoštevanja tega pravila si pridržujemo pravico podaljšanja izključitve in/ali stalno izključitev novo-ustvarjenega uporabniškega računa.

Delite svoje znanje z drugimi

Razlog, zakaj je pametno spraševati na internetu je v tem, da je zunaj veliko strokovnjakov, ki bodo prebrali vprašanje. Prav gotovo bo dobil vsaj nekaj pametnih odgovorov. Internet je nastal zato, ker so želeli znanstveniki izmenjevati informacije. Mi smo se jim le pridružili.

Torej, opravi tudi ti svoj del. Ne boj se deliti svojega znanja z drugimi. Ponudite svoje znanje in pomagajte z odgovori tistim, ki postavljajo vprašanja. Moderatorji bodo kmalu opazili strokovnost in pripravljenost ter jo primerno nagradili z ALTi.

Zaključek

Zgornja pravila ne pokrijejo vseh scernarijev in morebitnih kršitev spetne etike. V teh primerih moderatorji oz. administratorji ravnajo po lastni presoji. Cilj pravil je, da Alter raste in oblikuje skupnost, kjer bo vladalo prijetno vzdušje za izmenjevo izkušenj, mnenj, nasvetov in medsebojno spletno druženje.Kamnik, 6.2.2008
Žiga Humar,
lastnik domene Alter.si
© Alter.Si spletna skupnost | Pogoji sodelovanja | Nastavitve pišškotkov | Kontakt | 2007-2013 | Vse pravice pridržane