uporabnik:
geslo:
 
Kontakti

Kontakt za oglaševalce

Podjetjem, ki so zainteresirana za oglaševanje na spletni skupnosti Alter.si želimo ponuditi največ za njihov denar in se kadseda prilagoditi njihovim žejam. Zato najraje vidimo, da nam pošljete elektronsko sporočilo z okvirnimi željami, mi pa se bomo potrudili, da se bosta "srečala ponudba ter povpraševanje". Popraševanje pošljite na elektronski naslov:

Kontakt za posredovanje podatkov

V zvezi s posredovanjem podatkov o uporabnikih, morajo prosilci za podatke najprej in predvsem upoštevati, da Alter.si razpolaga samo z IP naslovom, uporabniškim računom ter elektronsko pošto uporabnika. Postopek za pridobitev podatkov je naslednji. Prosilec za podatke mora poslati vložitev zahteve za pridobitev podatkov in določno specificirati nabor podatkov, ki jih bo zahteval, izključno na naslov elektronske pošte: .
Od vložitve napovedi zahteve za posredovanje podatkov, mora prosilec za podatke v roku 8 dni vložiti na prej naveden naslov elektronske pošte (ali vročiti na naslov iz kontaktnih podatkov domene) zahtevo za posredovanje podatkov, ki mora biti skladna s procesno zakonodajo (ZKP, ZPP, ZUP, ...). Pravočasno zahtevo za posredovanje bo upravljalec preučil v treh dneh oz. zakonitem roku in zahtevane podatke posredoval ali pa sporočil razlog, da podatkov ne bo posredoval. Če je prosilec za podatke oseba subjekt zasebnega prava in se ugotovi, da je zahteva za posredovanje podatkov očitno neutemeljena ali nesklepčna, se priprava odgovora zaračuna po odvetniški tarifi. Če je prosilec za podatke subjekt zasebnega prava, se s pošiljanjem zahteve za posedovanje podatkov strinja, da se njegova zahteva javno objavi. Prej navedeni prosilec za podatke lahko navede posebej utemeljene razloge, zaradi katerih naj se njegova zahteva ne objavi. Upravljalec strani po prostem preudarku odloči, ali so razlogi, da se zahteva javno ne objavi, utemeljeni in tako zahteve za posredovanje podatkov javno ne objavi.

Zahteve za odstranitev vsebin

Zahteva za odstranitev objavljenega prispevka mora biti obrazložena, s sklicevanjem na veljavne predpise, na podlagi katerih se lahko objavljeni prispevki odstranijo ali na podlagi katerih izhaja protipravnost objavljene vsebine. Prosilec mora navesti tudi relevantna dejstva in okoliščine iz katerih izhaja protipravnost in ki omogočajo preizkus zahteve. Prosilec mora obvezno tudi navesti povezavo do domnevno sporne vsebine. Prej navedena zahteva se pošlje izključno na naslov elektronske pošte:
Če je zahteva za odstranitev objavljenega prispevka brez obrazložitve, nesklepčna ali očitno neutemeljena, se njena obravnava obračuna po odvetniški tarifi. Upravljalec strani bo zahtevo obravnaval v 8 dneh po njenem prejemu. Če je prosilec subjekt zasebnega prava, se s pošiljanjem zahteve za odstranitev objavljenega prispevka strinja, da se njegova zahteva javno objavi. Prej navedeni prosilec lahko navede posebej utemeljene razloge, zaradi katerih naj se njegova zahteva ne objavi. Upravljalec strani po prostem preudarku odloči, ali so razlogi, da se zahteva javno ne objavi, utemeljeni in tako zahteve za odstranitev objavljenega prispevka javno ne objavi.
© Alter.Si spletna skupnost | Pogoji sodelovanja | Nastavitve pišškotkov | Kontakt | 2007-2013 | Vse pravice pridržane